Uses of Interface
org.apache.camel.component.jpa.DeleteHandler

Packages that use DeleteHandler
org.apache.camel.component.jpa Defines the JPA component for polling databases or recording messages in a database. 
 

Uses of DeleteHandler in org.apache.camel.component.jpa
 

Methods in org.apache.camel.component.jpa that return DeleteHandler
protected  DeleteHandler<Object> JpaConsumer.createDeleteHandler()
           
protected  DeleteHandler<Object> JpaConsumer.createPreDeleteHandler()
           
 DeleteHandler<Object> JpaConsumer.getDeleteHandler()
           
 DeleteHandler<Object> JpaConsumer.getPreDeleteHandler()
           
 

Methods in org.apache.camel.component.jpa with parameters of type DeleteHandler
 void JpaConsumer.setDeleteHandler(DeleteHandler<Object> deleteHandler)
           
 void JpaConsumer.setPreDeleteHandler(DeleteHandler<Object> preDeleteHandler)
           
 Apache Camel